คลังเก็บหมวดหมู่: รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี

บริษัท อิสซี่ บิวตี้ จำกัด

บริษัท อิสซี่ บิวตี้ จำกัด

199/40  หมู่ที่ 4   ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

 

 

 

บริษัท วินตัล ไทย จำกัด

บริษัท วินตัล ไทย จำกัด
33/216  หมู่ 3  แขวงคลองสาม เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

บริษัท เอส.พี.วาย เอ็นจิเนียริ่ง 2017 จำกัด

บริษัท เอส.พี.วาย เอ็นจิเนียริ่ง 2017 จำกัด

99/173  หมู่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  12110

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทคทรี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินเทคทรี

194/36  ตำบลบ้านกลาง  อำเภอเมืองปทุม  จังหวัดปทุมธานี 12000

บริษัท เอที 46 อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เซอร์วิส ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอที 46 อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ เซอร์วิส ซัพพลาย จำกัด

46/46 ตำคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอ็น บี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอ็น บี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

51/258 หมู่ 9 ตำบลลาดเสวย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

บริษัท จี อาร์ แปด เอนจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท จี อาร์ แปด เอนจิเนียริ่ง จำกัด

33/110 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12150

รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ลำลูกกา


อาคารที่ว่าการอำเภอลำลูกกา, ถนนนิมิตใหม่, ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี, 12150 ตำบล ลำลูกกา อำเภอ ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
02 569 1595

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท ลำลูกกา | รับจดทะเบียนบริษัท ธัญบุรี | รับจดทะเบียนบริษัท คลองหลวง | รับจดทะเบียนบริษัท สามโคก | รับจดทะเบียนบริษัท ลาดหลุมแก้ว | รับจดทะเบียนบริษัท เมืองปทุมธานี

รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ธัญบุรี


819/1-3 ห้องเลขที่ B111-B113, ถนนรังสิต-นครนายก, ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี, 10540 12130
02 533 0483

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท ลำลูกกา | รับจดทะเบียนบริษัท ธัญบุรี | รับจดทะเบียนบริษัท คลองหลวง | รับจดทะเบียนบริษัท สามโคก | รับจดทะเบียนบริษัท ลาดหลุมแก้ว | รับจดทะเบียนบริษัท เมืองปทุมธานี

รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา คลองหลวง


32/356-358 หมู่ 9 ตลาดไท, ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี, 12120
02 529 0324

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท ลำลูกกา | รับจดทะเบียนบริษัท ธัญบุรี | รับจดทะเบียนบริษัท คลองหลวง | รับจดทะเบียนบริษัท สามโคก | รับจดทะเบียนบริษัท ลาดหลุมแก้ว | รับจดทะเบียนบริษัท เมืองปทุมธานี

รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานสรรพากรพื้นที่ คลองหลวง 2


20/72 หมู่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0-2529-4750 – 7, 0-2529-4762 – 3, 0-2529-4772 – 74

รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สามโคก

รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ลาดหลุมแก้ว


อาคาร เดอะไวท์ แวร์เฮ้าส์
เลขที่ 94 ม.4 ต.ลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
โทร.02-194-5651 โทรสาร. 02-194-5652

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท ลำลูกกา | รับจดทะเบียนบริษัท ธัญบุรี | รับจดทะเบียนบริษัท คลองหลวง | รับจดทะเบียนบริษัท สามโคก | รับจดทะเบียนบริษัท ลาดหลุมแก้ว | รับจดทะเบียนบริษัท เมืองปทุมธานี

รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เมืองปทุมธานี

อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี, ถนนเทศปทุม, ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด
02 581 6457

รับจดทะเบียนบริษัท ปทุมธานี | รับจดทะเบียนบริษัท ลำลูกกา | รับจดทะเบียนบริษัท ธัญบุรี | รับจดทะเบียนบริษัท คลองหลวง | รับจดทะเบียนบริษัท สามโคก | รับจดทะเบียนบริษัท ลาดหลุมแก้ว | รับจดทะเบียนบริษัท เมืองปทุมธานี

รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ปทุมธานี 2

38/2 หมู่ 1 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทร. 0-2567-4891-5, 0-2979-5801-5 โทรสาร 0-2567-4856

เอกสารหลักฐาน สัญญาเงินกู้ยืมกรรมการ เงินยืมกรรมการ

กิจการได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการเป็นระยะเวลา 1ปี ไม่มีการคิดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกิจการจะได้รับเงินยืมกรรมการทุกเดือน เดือนละ 20,000 บาท และกิจการจะชำระเงินคืนในปีบัญชีถัดไป ดังนั้น กิจการจะต้องจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีหรือไม่
กิจการต้องทำเอกสารหลักฐาน ใบสำคัญรับเพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีค่ะ ต้องมีลายมือชื่อผู้จัดทำบัญชี หรือผู้ได้รับมอบหมายค่ะ

บันทึกบัญชี ตามความต้องการของเจ้าของกิจการ มีความผิดหรือไม่

ถ้าผู้ทำบัญชีต้องบันทึกบัญชีตามความต้องการของเจ้าของกิจการ ถือว่ามีความผิดหรือไม่และต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้ผู้ทำบัญชีจัดทำบัญชีได้โดยไม่ถูกจำกัดขอบเขต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ส.2543 ได้กำหนดให้ผู้ทำบัญชีจัดทำบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารประกอบการลงบัญชีถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามที่กฏหมายกำหนดจะมีบลงโทษทั้งผู้ทำบัญชีและผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีค่ะ

ผู้ทำบัญชี กับ วุฒิปริญญาตรีต่ำกว่าอนุปริญญา ทางการบัญชีหรือเทียบเท่า

บริษัทจำกัดมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 20 ล้านบาท และรายได้รวม 25 ล้านบาท จะต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีเท่านั้นใช่หรือไม่
ไม่ใช่ค่ะ บริษัทจำกัดสามารถมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี หรือผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าได้ค่ะ

บัญชี สัญญาซื้อรถยนต์ แบบ Leasing

กิจการได้เช่าซื้อรถยนต์จำนวน 1 คัน โดยบันทึกบัญชีตามราคาทุนของทรัพย์สิน โดยแยกดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเข้าบัญชีดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดจ่าย แต่ทางสรรพากรให้กิจการทำการปรับปรุงราคาของทรัพย์สินใหม่ เป็นราคาทุนบวกดอกเบี้ยเช่าซื้อ แล้วจึงค่อยนำมาคิดค่าเสื่อมราคา ดังนั้นทางบัญชีควรต้องปรับปรุงบัญชีตามสรรพากรหรือไม่
ในการทำสัญญาซื้อรถยนต์ แบบ Leasing จะบันทึกบัญชีอย่างไรถือเป็นค่าเช่าได้ทั้งหมดได้หรือไม่ หากไม่ได้ต้องบันทึก เป็นทรัพย์สินทั้งจำนวน แล้วจึงค่อยมาตัดค่าเสื่อมราคาใช่หรือไม่ อยากทราบว่าวิธีไหนถูกต้องที่สุดจะ ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
สัญญาซื้อรถยนต์แบบ Leasing ส่วนใหญ่จะเป็น สัญญาเช่าทางการเงิน เนื่องจากมี การโอนกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ไปให้ผู้เช่า ณ วันสิ้นสุดสัญญา ดังนั้น กิจการต้องบันทึกเป็นสินทรัพย์ทั้งจำนวนก่อน แล้วจึงทยอยปันส่วนเป็นค่าใช้จ่าย (ค่าเสื่อมราคา) ตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้นๆตัวอย่างการบันทึกบัญชีกรณีที่เป็นสัญญาเช่าทางการเงินทางด้านผู้เช่า1.วันทำสัญญาและรับมอบสันทรัพย์ ให้บันทึกบัญชีสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าระยะยาวและบันทึกหนี้สินในบัญชีข้อผูกพันตามสัญญาเช่าระยะยาวด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าขั้นต่ำหรือด้วยราคายุติธรรมแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
1.วันทำสัญญาและรับมอบสันทรัพย์
เดบิต สินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน XXX
เครดิต เจ้าหนี้สัญญาเช่าระยะยาว XXX
2.ชำระค่าเช่าตามสัญญาเช่าการเงิน
เดบิต เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว XXX
ดอกเบี้ยจ่าย XXX
เครดิต เงินสด/ธนาคาร XXX
3.บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี
เดบิต ค่าเสื่อมราคา-สินทรัพย์ XXX
เครดิต ค่าเสื่อมราคาสะสม-สินทรัพย์ XXX

ให้เช่ารถยนต์ บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินทรัพย์

กิจการประกอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ โดยได้รถยนต์มาจากการเช่าซื้อ ณ วันที่เช่าซื้อถือว่ากิจการเป็น เจ้าของสินทรัพย์แล้วใช่หรือไม่ และกิจการจะต้องบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเช่าซื้อสินทรัพย์อย่างไร
สัญญาเช่า คือ สัญญาซึ่งเจ้าของทรัพย์สิน เรียกว่า “ผู้ให้เช่าซื้อ” เอาทรัพย์สินออกให้เช่า และให้คำมั่นว่า จะขายทรัพย์สินนั้น ตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อ โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อผู้เช่าซื้อได้ชำระราคาเป็นจำนวนเงินครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด ไว้ในสัญญา
สัญญาเช่าซื้อมีลักษณะสำคัญดังนี้
1. ผู้ให้เช่าซื้อ เอาทรัพย์สินออกให้เช่า เพื่อให้บุคคลอื่นเช่าไปเพื่อใช้หรือได้รับประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่านั้น (สังเกต* มีสัญญาเช่าทรัพย์ปนอยู่ด้วย)
2. ผู้ให้เช่าซื้อให้คำมั่นว่า จะขายทรัพย์สินนั้นแก่ผู้เช่าซื้อ ตกเป็นสิทธิแก่ผู้เช่าซื้อผู้เช่าซื้อ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาครบถ้วน