คลังเก็บหมวดหมู่: รับจดทะเบียนบริษัท

บริษัท นพัชรณัฏฐ์ จำกัด

บริษัท นพัชรณัฏฐ์ จำกัด

24  แขวงบางกระสอ เขตมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

บริษัท บลู เฟนนิกซ์  จำกัด

บริษัท บลู เฟนนิกซ์  จำกัด

84  แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร  10800

บริษัท เวิลด์เพียว วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เวิลด์เพียว วอเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

43/239  หมู่ 8  แขวงบางพูด เขตปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริษัท พพร กรุ๊ป จำกัด

บริษัท พพร กรุ๊ป จำกัด

674  หมู่ 3  แขวงบางพูน เขตปทุมธานี  ปทุมธานี  12000

 

บริษัท ธรรมประตู 1965 จำกัด

บริษัท ธรรมประตู 1965 จำกัด

64/343  หมู่ 4  แขวงบางคูรัต เขตบางบัวทอง นนทบุรี 11110

บริษัท ทีซี แอ๊ดเซส แอนด์ เวนเจอร์ จำกัด

บริษัท ทีซี แอ๊ดเซส แอนด์ เวนเจอร์ จำกัด

35/315  หมู่ 8  แขวงบางตลาด เขตปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริษัท ก๊อดเดสบรา จำกัด

บริษัท ก๊อดเดสบรา จำกัด

88/1  หมู่ 5 แขวงพิมราช เขตบางบัวทอง นนทบุรี 11110

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู พ้อยท์ เซอร์วิส 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู พ้อยท์ เซอร์วิส

6/14  หมู่ 9  แขวงท่าอิฐ เขตปากเกร็ด นนทบุรี 11120

บริษัท สุขปิยะการช่าง จำกัด

บริษัท สุขปิยะการช่าง จำกัด

7/1280 หมู่ 7  แขวงทวีวัฒนา เขตไทรน้อย นนทบุรี 11150

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสวัสดิ์999

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยสวัสดิ์999

36/14 หมู่ที่ 6 แขวงคูคต เขตลำลูกกา ปทุมธานี 12130

บริษัท ช็อปช็อป คอมเมอร์เชียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ช็อปช็อป คอมเมอร์เชียล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

80/13 หมู่ 4  แขวงพิมลราช เขตบางบัวทอง นนทบุรี 11110

 

บริษัท เอ็กซ์เพอร์สเทิร์ส จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เพอร์สเทิร์ส จำกัด

 29/128 หมู่ 3 แขวงหนองหอย เขตเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

บริษัท เอฟทีจี โกลด์ จำกัด

บริษัท เอฟทีจี โกลด์ จำกัด

999/9  แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัท เคพี เวลเนส จำกัด

 บริษัท เคพี เวลเนส จำกัด

29/30 หมู่ 9  แขวงบางพูด  เขตปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเจริญ ศรีรุ่งเรือง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเจริญ ศรีรุ่งเรือง

98/190 หมู่ 1 แขวงบึงยี่โถ  เขตธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี  12130

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.แก๊สศิริการค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอส.แก๊สศิริการค้า

19/13 หมู่ 10  แขวงคลองข่อย  เขตปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120

บริษัท ศิริมงคลสตีล จำกัด

บริษัท ศิริมงคลสตีล จำกัด

153/56 หมู่ 3  แขวงศาลากลาง  เขตบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี  11130

บริษัท ดับเบิ้ล.เอ็ม.ดี.ซี.จำกัด

บริษัท ดับเบิ้ล.เอ็ม.ดี.ซี.จำกัด

1/210  แขวงสามวาตะวันออก  เขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร 10510

บริษัท โกคอส อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัท โกคอส อินเตอร์เทรด จำกัด

1/131  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร 10240

บริษัท เอส ที กรุ๊ป 623 อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท เอส ที กรุ๊ป 623 อินดัสเตรียล เซอร์วิสเซส จำกัด

210/157  แขวงแสนแสบ  เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510