ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท

[Total: 0    Average: 0/5]

ระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัท ในสมัยก่อนการจัดตั้งบริษัทจำกัด จะต้องคำนึงถีงระยะเวลาในการจดทะเบียนบริษัทเป็นสำคัญ เพราะต้องมีการนับวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน จึงจะไปทำการจดจัดตั้งเป็นบริษัท ได้ แต่ในปัจจุบันนี้ไม่จำเป็นต้องมีการนัดประชุมให้จดจัดตั้งในวันเดียวกับการจดบริคณห์สนธิ ได้เลย จึงเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการด้วย

ใส่ความเห็น